Izba Skarbowa w Łodzi Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź
Oferty pracy
aktualne oferty   archiwum ofert  
Termin składania ofert: 2011-05-02
adres korespondencyjny Urząd Skarbowy
Al. Jana Pawła II 17
99-100 Łęczyca
stanowisko Referent w Dziale Obsługi Bezpośredniej
liczba etatów 2
główne obowiązki
 • bieżące wprowadzanie, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym, zatwierdzanie w systemie informatycznym informacji PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A
 • przyjmowanie, wprowadzanie, zatwierdzanie oraz wzywanie do czynności sprawdzających, kontrola formalna i merytoryczna deklaracji, informacji i zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie składanych zeznań podatkowych
 • prowadzenie korespondencji z innymi organami podatkowymi, w tym udzielanie odpowiedzi na pisma innych organów podatkowych
wykształcenie wymagane średnie
Wymagania konieczne

doswiadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji skarbowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacja podatkowa
 • dobra znajomość systemu POLTAX
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność, obowiązkowość i terminiowość
Wymagania pożądane
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • kreatywność
dokumenty i oświadczenia
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • inne informacje Umowa na czas zastępstwa w pełnym wymiarze. Oferty po terminie nie będą rozpatrzone. Kandydaci spełniający warunki formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dodatkowe pod nr tel. 24 721-40-63 wew. 29
  Lista kandydatów Justyna Szewczyk, Bryski
  Anna Wojciechowska, Łęczyca
  Ewelina Kaszubska, Kutno
  Katarzyna Kozielska, Gajew
  Dorota Garbalińska, Łęczyca
  Małgorzata Garbalińska, Łęczyca
  Justyna Woźniak, Śladków Rozlazły
  Emilia Kurpinska, Moraków
  Anna Jóźwiak, Błonie
  Małgorzata Ciecierska, Wąkczew
  Agnieszka Pawęzka, Leszcze
  Marlena Zarębska, Sokolniki Parcela
  Justyna Matczak, Bielawy
  Aneta Just, Kutno
  Aneta Karpiak, Anusin 
  wyniki rekrutacji

  Zatrudnieni:
  Agnieszka Pawęzka, Leszcze
  Justyna Woźniak, Śladków Rozlazły

    poprzednia strona   drukuj