Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie ul. 6 Sierpnia 84/86, 90-646 Łódź
Strona główna » Urzędy Skarbowe » Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
 jest nową formą komunikacji umożliwiającej Obywatelom przekazywanie opinii i informacji na temat:
funkcjonowania urzędów skarbowych i izb skarbowych,
naruszeń przepisów prawa podatkowego.

Numer KRAJOWEGO TELEFONU INTERWENCYJNEGO AP oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju.
numer telefonu: 800 807 007
czynny w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00
adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl

Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.
Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

„Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”
 

Uprzejmie informujemy,  że rozpoczęła się XIII edycja ogólnopolskiego konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który jest organizowany przez Business Centre Club przy współpracy Ministerstwa  Finansów.

Czytaj więcej >>>
PP

18 sierpnia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy
. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.


e-deklaracje dla płatników w 2015 roku
Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych.
 Ustawa  z  dnia 26.09.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw przewiduje dla płatników sporządzających informacje lub roczne obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych ) obowiązek wysyłania od 01 stycznia 2015 r.  deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego przez Internet.
Uruchomono testową wersje Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
PŁATNIKU - dokonaj rozliczenia przez Internet.
Nowe wzory informacji, deklaracji za 2014 rok


List Zastępcy Dyrektora Administracji Podatkowej Jarosława Wyszyńskiego.


     W związku ze zmianami przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącymi nowych zasad składania informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) oraz zeznań CIT-8 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie zaprasza wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie do siedziby Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie w godzinach urzędowania.
     Szczegółowe informacje i konsultacje udzielane będą w pok. 3 i 19 (parter) oraz w pok. 240 (II piętro).


KASY FISKALNE 2015

Od 01.01.2015 r. będzie obowiązywało nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów za 2014 rok do urzędów skarbowych

Zapraszamy na stronę SzybkiPIT.pl

Ogólnopolska akcja Szybki PIT dotyczaca składania rocznych zeznań podatkowych.
Pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
www.szybkipit.pl

Akcja promująca składanie deklaracji przez internet
I N F O R M A C J A
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuje o możliwości wysyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu strony internetowej
www.e-deklaracje.gov.pl
Jest to bezpieczny, szybki i wygodny sposób rozliczenia z fiskusem zarówno przy składaniu deklaracji jak i ich korekt.
Broszura informacyjna
dla podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce
link do strony Ministerstwa Finansów

Godziny urzędowania:
- poniedziałek 800 - 16
00
- wtorek 800 - 18
00
- środa 800 - 16
00
- czwartek 800 - 16
00
- piątek 800 - 1600

Naczelnik Urzędu i Zastępcy Naczelnika
przyjmują interesantów we wtorek w godzinach:
1000 - 1200  oraz  1400 - 1600
 

Kontakt:
- centrala: (+48 42) 2546-000
- sekretariat I : (+48 42) 2546-127
- sekretariat II: (+48 42) 2546-114
- fax (sekretariat I): (+48 42) 2546-251
- e-mail:
us1012@ld.mofnet.gov.pl

Punkty informacyjne na sali obsługi bezpośredniej:

- (+48 42) 2546-010 (podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT),

- (+48 42) 2546-011 (podatek od towarów i usług - VAT),

- (+48 42) 2546-037 (spadki, darowizny, czynności cywilnoprawne - PCC)

Zaświadczenia o niezaleganiu:
- telefon:
(+48 42) 2546-033
- fax: (+48 42) 2546-055Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
  

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1665) od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Nowe wzory formularzy dostępne na stronie MF

Mechanizm odwróconego obciążenia w VAT - ostrzeżenie
 

        Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie informuje podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT o potrzebie upewnienia się czy stroną transakcji sprzedaży są faktycznie podatnicy VAT, których dane podaje osoba nabywająca te towary.

         Podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę jest zobowiązany wykazać się należytą starannością przy sprawdzeniu, kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji (w szczególności, gdy status nabywcy decyduje o tym, kto rozlicza podatek należny od tej transakcji). Kwestia ta jest przy tym szczególnie istotna w przypadku obrotu towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, ponieważ w związku z nabyciem tych towarów podatnikiem z tego tytułu staje się ich nabywca (na warunkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Szczegółowe informacje na powyższy temat mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu Krajowej Informacji Podatkowej – KIP (0-801-055-055 oraz /22/ 330 0330) oraz w swoich urzędach skarbowych.

KOMUNIKAT

Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.
 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie zachęca do składania deklaracji za pośrednictwem Internetu.


1 stycznia 2014r. to początek kolejnej akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub  www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje.
Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2013 złożono ponad 17 milionów dokumentów elektronicznych.
Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność składanych dokumentów oraz gwarantuje bezpieczeństwo ich przesłania.

Do prawidłowego wysłania dokumentów drogą elektroniczną niezbędne jest:
 • komputer z zainstalowanym systemem Windows (co najmniej w wersji 2000) oraz dostęp do Internetu.
 • zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0 lub wyższa, zalecana wersja polska),
 • pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zainstalowanie w systemie aktualnej wtyczki (plug-in) do programu Adobe Reader,
 • pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zapisanie na dysku lokalnym odpowiednich formularzy interaktywnych PDF,
 • przygotowanie danych autoryzujących lub zestawu do podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do wysłania dokumentów można użyć również aplikacji e-Deklaracje Desktop, która jest niezależna od posiadanego systemu operacyjnego (działa w systemach z rodziny Windows, Mac OS X i Linux).

Uwaga!
Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl  lub www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje.

Aby wysłać dokumenty do systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym (dane autoryzujące) należy przygotować:
 1. PESEL lub NIP (tylko wtedy, kiedy jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 2. imię i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.
Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Szczegółowe instrukcje niezbędnych do wypełnienia, wysłania formularzy interaktywnych oraz pobrania UPO - link 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dowodem traktowanym na równi z nadaniem listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Aby pobrać UPO status przetwarzania przesłanego dokumenty powinien wynosić 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”.

Wszystkie pozostałe statusy przetwarzania uniemożliwiają pobranie UPO co oznacza, że dokument nie został skutecznie przesłany do systemu e-Deklaracje.W przypadku otrzymania statusu innego niż „200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO” należy ustalić konkretny powód błędu na podstawie statusu (pełen katalog statusów złożonych dokumentów w formie elektronicznej - SŁOWNIK POJĘĆ), poprawić dokument i ponownie wysłać.

W praktyce należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:
 1. błędy literowe w części dotyczącej danych identyfikacyjnych i adresowych – dane te należy podawać precyzyjnie,
 2. wskazywać właściwy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP – zwrócić uwagę, aby nie był to np. NIP płatnika z informacji PIT-11,
 3. podając kwotę w danych autoryzujących, należy ją przenieść dokładnie z dokumentu używając właściwego separatora dziesiętnego – „kropki”.
 Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. To się naprawdę opłaca.


Uruchomiono nowy portal Ministerstwa Finansów


Stroną główną Ministerstwa jest strona Biuletynu Informacji Publicznej:

 

Oprócz strony zawierającej informacje publiczne uruchomiona została także Witryna Prokliencka przygotowana funkcjonalnie pod kątem przejrzystości i użyteczności dla obywatela:

Profil Zaufany - ePUAP                WIĘCEJ >>


 

A N A L I Z A   R Y Z Y K A   Z E W N ĘT R Z N E G O

Karty informacyjne dla poszczególnych obszarów ryzyka zewnętrznego adresowane do podatników objętych Krajowym Planem Dyscypliny Podatkowej na 2013 rok.
Pomoc dla osób z zaburzeniami słuchu


W kontaktach z tutejszym urzędem skarbowym zapewniamy dostęp do korzystania z usługi wideotłumacza z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy.


Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuje, iż po przeprowadzonych w 2007 r. modernizacjach, budynek Urzędu jest całkowicie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Na terenie Urzędu skarbowego Łódź-Polesie znajdują się:
- winda i łącza budynków (część A i B) - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- toalety przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (drzwi, kabiny, poręcze).
- schody oznakowane są taśmą odblaskową a ciągi komunikacyjne, numeracja pokoi zostały oznakowane w sposób umożliwiający odczyt osobom słabo widzącym
- przed budynkiem są wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Ponadto na parterze budynku znajduje się pokój przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Jest on wyposażony w leżankę na wypadek zasłabnięcia lub konieczności udzielenia pomocy osobom przebywającym na terenie urzędu.

 
Aktualności
2011-09-13  
Składanie wniosków VAT-REF - przyczyny błędu 415
  więcej informacji »
2010-07-29  

Weryfikacja numerów VAT kontrahentów unijnych

  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Ta strona została odwiedzona: 876749 razy.
Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone