Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie ul. 6 Sierpnia 84/86, 90-646 Łódź
Strona główna » Urzędy Skarbowe » Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z GPI w Łodzi. Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu miasta Łodzi.

Konsultacje odbędą  się 16 kwietnia  2015 r.  w godzinach 10:00-13:00 w Urzędzie Skarbowym Łódź-Polesie ul. 6 Sierpnia 84/86, w godzinach 10:00-13:00,

W przypadku chęci wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lodzkie.pl na adres e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby punktu na dzień przed planowanym MPI do godz.14.00.


Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60
e-mail:
GPILodz@lodzkie.pl


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.


PP

18 sierpnia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy
. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.


e-deklaracje dla płatników w 2015 roku
Zmiany w sposobie przesyłania dokumentów do urzędów skarbowych.
 Ustawa  z  dnia 26.09.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw przewiduje dla płatników sporządzających informacje lub roczne obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych ) obowiązek wysyłania od 01 stycznia 2015 r.  deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego przez Internet.
Uruchomono testową wersje Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
PŁATNIKU - dokonaj rozliczenia przez Internet.
Nowe wzory informacji, deklaracji za 2014 rok


List Zastępcy Dyrektora Administracji Podatkowej Jarosława Wyszyńskiego.


     W związku ze zmianami przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącymi nowych zasad składania informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) oraz zeznań CIT-8 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie zaprasza wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie do siedziby Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie w godzinach urzędowania.
     Szczegółowe informacje i konsultacje udzielane będą w pok. 3 i 19 (parter) oraz w pok. 240 (II piętro).


KASY FISKALNE 2015

Od 01.01.2015 r. będzie obowiązywało nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe zasady składania wybranych PIT-ów za 2014 rok do urzędów skarbowych

Zapraszamy na stronę SzybkiPIT.pl

Ogólnopolska akcja Szybki PIT dotyczaca składania rocznych zeznań podatkowych.
Pomaga w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
www.szybkipit.pl

Akcja promująca składanie deklaracji przez internet
I N F O R M A C J A
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuje o możliwości wysyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu strony internetowej
www.e-deklaracje.gov.pl
Jest to bezpieczny, szybki i wygodny sposób rozliczenia z fiskusem zarówno przy składaniu deklaracji jak i ich korekt.
Broszura informacyjna
dla podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce
link do strony Ministerstwa Finansów

Godziny urzędowania:
- poniedziałek 800 - 16
00
- wtorek 800 - 18
00
- środa 800 - 16
00
- czwartek 800 - 16
00
- piątek 800 - 1600

Naczelnik Urzędu i Zastępcy Naczelnika
przyjmują interesantów we wtorek w godzinach:
1000 - 1200  oraz  1400 - 1600
 

Kontakt:
- centrala: (+48 42) 2546-000
- sekretariat I : (+48 42) 2546-127
- sekretariat II: (+48 42) 2546-114
- fax (sekretariat I): (+48 42) 2546-251
- e-mail:
us1012@ld.mofnet.gov.pl

Punkty informacyjne na sali obsługi bezpośredniej:

- (+48 42) 2546-010 (podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT),

- (+48 42) 2546-011 (podatek od towarów i usług - VAT),

- (+48 42) 2546-037 (spadki, darowizny, czynności cywilnoprawne - PCC)

Zaświadczenia o niezaleganiu:
- telefon:
(+48 42) 2546-033
- fax: (+48 42) 2546-055Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
  

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1665) od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Nowe wzory formularzy dostępne na stronie MF

Mechanizm odwróconego obciążenia w VAT - ostrzeżenie
 

        Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie informuje podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT o potrzebie upewnienia się czy stroną transakcji sprzedaży są faktycznie podatnicy VAT, których dane podaje osoba nabywająca te towary.

         Podatnik dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę jest zobowiązany wykazać się należytą starannością przy sprawdzeniu, kto jest nabywcą towarów będących przedmiotem transakcji (w szczególności, gdy status nabywcy decyduje o tym, kto rozlicza podatek należny od tej transakcji). Kwestia ta jest przy tym szczególnie istotna w przypadku obrotu towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, ponieważ w związku z nabyciem tych towarów podatnikiem z tego tytułu staje się ich nabywca (na warunkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Szczegółowe informacje na powyższy temat mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu Krajowej Informacji Podatkowej – KIP (0-801-055-055 oraz /22/ 330 0330) oraz w swoich urzędach skarbowych.

KOMUNIKAT

Ministerstwo Finansów  ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

Ministerstwo Finansów informuje o narastającym zagrożeniu działania nieuczciwych „przedsiębiorców” oferujących obniżenie kosztów pracowniczych tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.
 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie zachęca do składania deklaracji za pośrednictwem Internetu.


1 stycznia 2014r. to początek kolejnej akcji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych można złożyć zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za pośrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub  www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje.
Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2013 złożono ponad 17 milionów dokumentów elektronicznych.
Skorzystanie z systemu e-Deklaracje jest najprostszym, najszybszym i darmowym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca, bez konieczności przygotowania dokumentów w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. System weryfikuje kompletność i poprawność składanych dokumentów oraz gwarantuje bezpieczeństwo ich przesłania.

Do prawidłowego wysłania dokumentów drogą elektroniczną niezbędne jest:
 • komputer z zainstalowanym systemem Windows (co najmniej w wersji 2000) oraz dostęp do Internetu.
 • zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader w aktualnej wersji (co najmniej wersja 9.0 lub wyższa, zalecana wersja polska),
 • pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zainstalowanie w systemie aktualnej wtyczki (plug-in) do programu Adobe Reader,
 • pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zapisanie na dysku lokalnym odpowiednich formularzy interaktywnych PDF,
 • przygotowanie danych autoryzujących lub zestawu do podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do wysłania dokumentów można użyć również aplikacji e-Deklaracje Desktop, która jest niezależna od posiadanego systemu operacyjnego (działa w systemach z rodziny Windows, Mac OS X i Linux).

Uwaga!
Gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl  lub www.finanse.mf.gov.pl – zakładka e-Deklaracje.

Aby wysłać dokumenty do systemu e-Deklaracje z podpisem elektronicznym (dane autoryzujące) należy przygotować:
 1. PESEL lub NIP (tylko wtedy, kiedy jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 2. imię i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.
Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Szczegółowe instrukcje niezbędnych do wypełnienia, wysłania formularzy interaktywnych oraz pobrania UPO - link 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dowodem traktowanym na równi z nadaniem listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym. Aby pobrać UPO status przetwarzania przesłanego dokumenty powinien wynosić 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”.

Wszystkie pozostałe statusy przetwarzania uniemożliwiają pobranie UPO co oznacza, że dokument nie został skutecznie przesłany do systemu e-Deklaracje.W przypadku otrzymania statusu innego niż „200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO” należy ustalić konkretny powód błędu na podstawie statusu (pełen katalog statusów złożonych dokumentów w formie elektronicznej - SŁOWNIK POJĘĆ), poprawić dokument i ponownie wysłać.

W praktyce należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:
 1. błędy literowe w części dotyczącej danych identyfikacyjnych i adresowych – dane te należy podawać precyzyjnie,
 2. wskazywać właściwy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP – zwrócić uwagę, aby nie był to np. NIP płatnika z informacji PIT-11,
 3. podając kwotę w danych autoryzujących, należy ją przenieść dokładnie z dokumentu używając właściwego separatora dziesiętnego – „kropki”.
 Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia podatkowego. To się naprawdę opłaca.


Uruchomiono nowy portal Ministerstwa Finansów


Stroną główną Ministerstwa jest strona Biuletynu Informacji Publicznej:

 

Oprócz strony zawierającej informacje publiczne uruchomiona została także Witryna Prokliencka przygotowana funkcjonalnie pod kątem przejrzystości i użyteczności dla obywatela:

Profil Zaufany - ePUAP                WIĘCEJ >>


 

A N A L I Z A   R Y Z Y K A   Z E W N ĘT R Z N E G O

Karty informacyjne dla poszczególnych obszarów ryzyka zewnętrznego adresowane do podatników objętych Krajowym Planem Dyscypliny Podatkowej na 2013 rok.
Pomoc dla osób z zaburzeniami słuchu


W kontaktach z tutejszym urzędem skarbowym zapewniamy dostęp do korzystania z usługi wideotłumacza z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy.


Urząd przyjazny osobom niepełnosprawnym
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie informuje, iż po przeprowadzonych w 2007 r. modernizacjach, budynek Urzędu jest całkowicie przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Na terenie Urzędu skarbowego Łódź-Polesie znajdują się:
- winda i łącza budynków (część A i B) - przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- toalety przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (drzwi, kabiny, poręcze).
- schody oznakowane są taśmą odblaskową a ciągi komunikacyjne, numeracja pokoi zostały oznakowane w sposób umożliwiający odczyt osobom słabo widzącym
- przed budynkiem są wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Ponadto na parterze budynku znajduje się pokój przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Jest on wyposażony w leżankę na wypadek zasłabnięcia lub konieczności udzielenia pomocy osobom przebywającym na terenie urzędu.

 
Aktualności
2011-09-13  
Składanie wniosków VAT-REF - przyczyny błędu 415
  więcej informacji »
2010-07-29  

Weryfikacja numerów VAT kontrahentów unijnych

  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Ta strona została odwiedzona: 806649 razy.
Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone