Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
II Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, 91-222 Łódź
Strona główna » Urzędy Skarbowe » II Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Św. Teresy

Od dnia 04.11.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. prowadzone będą roboty drogowe na ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W związku z powyższym od dnia 04.11.2014 r. zostanie wprowadzony pierwszy etap przebudowy polegający na zamknięciu ul. Św. Teresy od ul. Kaczeńcowej do drugiego wjazdu Firmy Rossmann - odcinek ten będzie nieprzejezdny.
Dojazd do Urzędu i wjazd na jego teren możliwy będzie tylko od strony ul. Kaczeńcowej i Traktorowej (wjazd szczegółowo wyznaczony zostanie przez Firmę zajmującą się przebudową -  najprawdopodobniej od ul. Kaczeńcowej do miejsca wjazdu na parking przed budynkiem Urzędu ruch odbywać się będzie po chodniku). Jednocześnie informujemy, iż znacznie ograniczona zostanie ilość miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu.
Od dnia 3 listopada 2014 r. ulegną zmianie trasy autobusów linii 6, 76, 81, 84, 84A, 89 - szczegóły na stronie
http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/wholemessage.jsp?articleId=10972


  


Profil ZAUFANY - bezpłatny odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w kontaktach z administracją publiczną.
Szybko, sprawnie i ... bez wychodzenia z domu, czyli: „Złóż deklarację podatkową przez Internet.”


DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY

ADRES
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
91-222    Łódź
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Sala Obsługi Podatnika oraz komórki  organizacyjne usytuowane na parterze:
 pon, śr, czw, pt                                              8.00 - 16.00
 wt                                                                      8.00 - 18.00
Pozostałe komórki organizacyjne:
 pon, śr, czw, pt                                             
9.00 - 14.00
 wt                                                                      8.00 - 18.00
Naczelnik Urzędu i Zastępcy:
 
wtorek                       9.00 - 12.00   oraz  15.00 - 17.00
KONTAKT
Centrala:                                        (042) 2534 000
INFORMACJA
:
Podatki dochodowe:                                 (042) 2534 001
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym:           (042) 2534 009
VAT:
                                                               (042) 2534 007
NIP:                                                                (042) 2534 008
                                                                         (042) 2534 047
Spadki oraz nbsp; (042) 2534 040
FAX
Sekretariat:                                                  (042) 2534 250
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach:                                                                                       (042) 2534 050
O dochodach i inne:                                    (042) 2534 050
VZM i Karta Podatkowa                     &n
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NOWOCZESNEJ USŁUGI!

W urzędzie wdrożony został system umożliwiający przekazywanie Klientom za pośrednictwem SMS informacji i komunikatów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Mamy nadzieję, że z otwartością odniosą się Państwo do naszej propozycji co wpłynie na lepszą współpracę, a także pozwoli podnieść jakość realizowanych zadań przy jednoczesnym zmniejszeniu pracochłonności i kosztów.

Przy okazji wizyty w tutejszym urzędzie warto zaktualizować numer telefonu oraz adres e-mail (stanowisko G i H Sala Obsługi Podatnika).

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty


W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli za pośrednictwem fałszywych wezwań do zapłaty kar grzywien, Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty informuje, że nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty kary grzywny w postępowaniu karnym skarbowym bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności tj. przedstawienia zarzutu i przesłuchania.18 sierpnia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy
. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.


KOMUNIKAT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty zachęca Państwa do skorzystania z uruchomionych w tutejszym urzędzie dodatkowych stanowisk umożliwiających samodzielne wypełnienie i przesłanie (do każdego urzędu skarbowego w Polsce) deklaracji podatkowych bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.


ZWROT NADPŁATY PODATKU DO KWOTY 11,60 ZŁ

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 76 § 2  ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749)  oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie  ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
W myśl art. 77b § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749) nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu.

OBOWIĄZUJĄCE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI W ZAKRESIE PODATKU PIT

Do pobrania - wzory formularzy w formacie .pdf

http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/formularze/2014


KOMUNIAKT MINISTERSTWA FINANSÓW

w związku z otrzymaniem informacji o próbie wyłudzenia opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji PodatnikówKOMUNIKAT

Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 13 września 2013r. pod poz. 30 zamieszczona została INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

Ponadto informujemy, iż zapytania w zakresie kwestii technicznych dotyczących funkcjonowania kas fiskalnych, należy zgłaszać do podmiotu serwisującego dane urządzenie.


KOMUNIKAT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczona została broszura informacyjna skierowana do podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce.KOMUNIKAT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż podanie (zapytanie, informacja, wniosek) skierowane do urzędu skarbowego w formie wiadomości e-mail nie spełnia wymagań formalnych przewidzianych dla tego rodzaju dokumentu, a tym samym uniemożliwia nadanie biegu postępowania w żądanym zakresie.

Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz.749 z późn. zm.)


KOMUNIKAT

W dniu 14 lutego 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przyznanych w Konkursie Szefa Służby Cywilnej pn. „Profesjonaliści w służbie obywatelom”.
Konkurs promuje urzędy, które wyróżniają się na tle innych dzięki stałemu doskonaleniu dotychczas wypracowanych standardów obsługi klienta oraz samodzielnym inicjowaniu rozwiązań modernizacyjnych.
Do pierwszej edycji konkursu przystąpiły 62 urzędy z całego kraju, nadsyłając opisy wdrożonych przez siebie rozwiązań zorientowanych na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.
Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, zgłaszając "dobrą praktykę” jaką jest „Obsługa osób niepełnosprawnych" przeszedł kolejne etapy konkursu  i znalazł się w grupie 12 najwyżej ocenionych finalistów Konkursu.

Informujemy, iż we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Związku Głuchych, w siedzibie urzędu w pokoju przeznaczonym do obsługi osób niepełnosprawnych, zapewniono w kontaktach z tutejszym urzędem skarbowym dostęp do świadczenia usług tłumacza z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy, przy wykorzystaniu wideotłumacza. 

Film promujący wyżej wymieniony sposób komunikacji.

Chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić w tutejszym urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Wzór zgłoszenia udostępniamy poniżej. Zapraszamy.


„Z naszych podatków dla nas”
- kampania informacyjno - edukacyjna     
 Ministerstwa Finansów
 

SZANOWNY KLIENCIE
KAŻDORAZOWO ŻĄDAJ PARAGONU

Biorąc paragon:
• możesz łatwiej dochodzić swoich praw, jeżeli np. towar nie odpowiada deklarowanej jakości,
• masz pewność, że zapłacony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, został zaewidencjonowany i będzie odprowadzony do budżetu państwa,
• przyczyniasz się do likwidacji „szarej strefy”, a tym samym i Ty masz wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne np. szkolnictwo czy bezpieczeństwo,
• masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji, • masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji,
• możesz dokonać porównań cenowych na rynku.

Więcej informacji nt. akcji "Weź paragon" znajduje się na stronie internetowej:

http://mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=302308&typ=news


Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.

UWAGA:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.
Powyższy komunikat dotyczy dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

Jednocześnie informujemy, iż z komunikatami Ministerstwa Finansów umieszczanymi na stronie e-deklaracje.gov.pl można zapoznać się uruchamiając poniższy link:


KARTY INFORMACYJNE dla poszczególnych obszarów ryzyka zewnętrznego adresowane do Podatników objętych Krajowym Planem Dyscypliny Podatkowej na 2013 rok
                                                                                  więcej informacji...

 
 
  CAŁKOWICIE ZA DARMO
NIE ZMARNUJ OKAZJI  !


Uprzejmie informujemy, że Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w 2014 roku kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu przybliżenie podatnikom ich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 

Serdecznie zap
raszamy

                „INTERNATIONALE   BENCHMARKING   TAX”
 więcej informacji ...


Drugi Urząd Skarbowy
Łódź - Bałuty

MIEJSCEM  PRZYJAZNYM  DZIECIOM
 

Aktualności
2014-09-23  
II US Łódź-Bałuty Informacja dotycząca szkoleń na IV kwartał 2014r.
  więcej informacji »
2014-08-12  
II US Łódź-Bałuty Spotkanie - Fundusze Europejskie.
  więcej informacji »
2014-07-08  
II US Łódź-Bałuty Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla Płatników.
  więcej informacji »
2014-07-08  
II US Łódź-Bałuty UWAGA! MF ostrzega przed oszustami.
  więcej informacji »
2013-12-11  
II US Łódź-Bałuty Podatek VAT - zmiany od 01.10.2013r.
  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Ta strona została odwiedzona: 479214 razy.
Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone