Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Izba Skarbowa w Łodzi Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź
Strona główna » Urzędy Skarbowe » II Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Św. Teresy

Od dnia 04.11.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. prowadzone będą roboty drogowe na ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W związku z powyższym od dnia 27.04.2015 r. rozpoczoł się kolejny etap przebudowy polegający na zamknięciu ul. Św. Teresy od ul. Traktorowej do ul. Kaczeńcowej - odcinek ten będzie nieprzejezdny.

Dojazd do Urzędu i wjazd na jego teren możliwy będzie tylko od strony ul. Kaczeńcowej

Jednocześnie informujemy, iż znacznie ograniczona zostanie ilość miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu.
Od dnia 3 listopada 2014 r. ulegną zmianie trasy autobusów linii 6, 76, 81, 84, 84A, 89 - szczegóły na stronie
http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/wholemessage.jsp?articleId=10972


Ponadto informujemy, iż od dnia 25.05.2015 r. rozpocznie się remont parkingu przed urzędem. Parking dla Klientów zostanie częściowo wyłączony z użytkowania.

Za utrudnienia przepraszamy.


  


 
Profil ZAUFANY - bezpłatny odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w kontaktach z administracją publiczną.
Szybko, sprawnie i ... bez wychodzenia z domu, czyli: „Złóż deklarację podatkową przez Internet.”


DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY

ADRES
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
91-222    Łódź
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Sala Obsługi Podatnika oraz komórki  organizacyjne usytuowane na parterze:
 pon, śr, czw, pt                                              8.00 - 16.00
 wt                                                                      8.00 - 18.00
Pozostałe komórki organizacyjne:
 pon, śr, czw, pt                                             
9.00 - 14.00
 wt                                                                      8.00 - 18.00
Naczelnik Urzędu i Zastępcy:
 
wtorek                       9.00 - 12.00   oraz  15.00 - 17.00
KONTAKT
Centrala:                                        (042) 2534 000
INFORMACJA
:
Podatki dochodowe:                                 (042) 2534 001
Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym:           (042) 2534 009
VAT:
                                                               (042) 2534 007
NIP:                                                                (042) 2534 008
                                                                         (042) 2534 047
Spadki oraz nbsp; (042) 2534 040
FAX
Sekretariat:                                                  (042) 2534 250
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach:                                                                                       (042) 2534 050
O dochodach i inne:                                    (042) 2534 050
VZM i Karta Podatkowa                     &n

pife_mir_lodzkie_EFSI_kolor

 

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z GPI w Łodzi. Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu miasta Łodzi.

 

  • Konsultacje odbędą  się 19 maja  2015 r.  w godzinach 10:00-14:00 w II Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105

W przypadku chęci wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lodzkie.pl na adres e-mail: GPILodz@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby punktu na dzień przed planowanym MPI do godz.14.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.


ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z NOWOCZESNEJ USŁUGI!

W urzędzie wdrożony został system umożliwiający przekazywanie Klientom za pośrednictwem SMS informacji i komunikatów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Mamy nadzieję, że z otwartością odniosą się Państwo do naszej propozycji co wpłynie na lepszą współpracę, a także pozwoli podnieść jakość realizowanych zadań przy jednoczesnym zmniejszeniu pracochłonności i kosztów.

Przy okazji wizyty w tutejszym urzędzie warto zaktualizować numer telefonu oraz adres e-mail (stanowisko G i H Sala Obsługi Podatnika).

Od 01.01.2015r. Ulga na dzieci - większa i bardziej dostępna.

więcej informacji ( link na stronę Ministerstwa Finansów)

Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty


W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli za pośrednictwem fałszywych wezwań do zapłaty kar grzywien, Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty informuje, że nigdy nie zwraca się do obywateli z żądaniem wpłaty kary grzywny w postępowaniu karnym skarbowym bez przeprowadzenia niezbędnych i wymaganych prawem czynności tj. przedstawienia zarzutu i przesłuchania.18 sierpnia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy
. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.
Sporządzasz informacje np. PIT-11, PIT-8C lub roczne obliczenie podatku  PIT-40 dla więcej niż 5 podatników? Od stycznia 2015r. jesteś zobowiązany składać te deklaracje, jak również PIT-4R i PIT-8AR, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełen zakres wprowadzonych zmian znajdziesz w ustawie z dnia 26.09.2014r. (Dz. U. z 2014r. Poz. 1563)


Więcej informacji:
http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow


KOMUNIKAT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty zachęca Państwa do skorzystania z uruchomionych w tutejszym urzędzie dodatkowych stanowisk umożliwiających samodzielne wypełnienie i przesłanie (do każdego urzędu skarbowego w Polsce) deklaracji podatkowych bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.


ZWROT NADPŁATY PODATKU DO KWOTY 11,60 ZŁ

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z art. 76 § 2  ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749)  oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie  ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
W myśl art. 77b § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749) nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym podlega zwrotowi wyłącznie w kasie urzędu.

KOMUNIAKT MINISTERSTWA FINANSÓW

w związku z otrzymaniem informacji o próbie wyłudzenia opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji PodatnikówKOMUNIKAT

Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 13 września 2013r. pod poz. 30 zamieszczona została INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492 w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.

Ponadto informujemy, iż zapytania w zakresie kwestii technicznych dotyczących funkcjonowania kas fiskalnych, należy zgłaszać do podmiotu serwisującego dane urządzenie.KOMUNIKAT

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty informuje, iż podanie (zapytanie, informacja, wniosek) skierowane do urzędu skarbowego w formie wiadomości e-mail nie spełnia wymagań formalnych przewidzianych dla tego rodzaju dokumentu, a tym samym uniemożliwia nadanie biegu postępowania w żądanym zakresie.

Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2012 r. poz.749 z późn. zm.)


KOMUNIKAT

W dniu 14 lutego 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przyznanych w Konkursie Szefa Służby Cywilnej pn. „Profesjonaliści w służbie obywatelom”.
Konkurs promuje urzędy, które wyróżniają się na tle innych dzięki stałemu doskonaleniu dotychczas wypracowanych standardów obsługi klienta oraz samodzielnym inicjowaniu rozwiązań modernizacyjnych.
Do pierwszej edycji konkursu przystąpiły 62 urzędy z całego kraju, nadsyłając opisy wdrożonych przez siebie rozwiązań zorientowanych na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.
Drugi Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty, zgłaszając "dobrą praktykę” jaką jest „Obsługa osób niepełnosprawnych" przeszedł kolejne etapy konkursu  i znalazł się w grupie 12 najwyżej ocenionych finalistów Konkursu.

Informujemy, iż we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Związku Głuchych, w siedzibie urzędu w pokoju przeznaczonym do obsługi osób niepełnosprawnych, zapewniono w kontaktach z tutejszym urzędem skarbowym dostęp do świadczenia usług tłumacza z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy, przy wykorzystaniu wideotłumacza. 

Film promujący wyżej wymieniony sposób komunikacji.

Chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego należy zgłosić w tutejszym urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Wzór zgłoszenia udostępniamy poniżej. Zapraszamy.


„Z naszych podatków dla nas”
- kampania informacyjno - edukacyjna     
 Ministerstwa Finansów
 

SZANOWNY KLIENCIE
KAŻDORAZOWO ŻĄDAJ PARAGONU

Biorąc paragon:
• możesz łatwiej dochodzić swoich praw, jeżeli np. towar nie odpowiada deklarowanej jakości,
• masz pewność, że zapłacony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, został zaewidencjonowany i będzie odprowadzony do budżetu państwa,
• przyczyniasz się do likwidacji „szarej strefy”, a tym samym i Ty masz wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne np. szkolnictwo czy bezpieczeństwo,
• masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji, • masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji,
• możesz dokonać porównań cenowych na rynku.

Więcej informacji nt. akcji "Weź paragon" znajduje się na stronie internetowej:

http://mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=153&id=302308&typ=news

 
 
  CAŁKOWICIE ZA DARMO
NIE ZMARNUJ OKAZJI  !


Uprzejmie informujemy, że Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w 2015 roku kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu przybliżenie podatnikom ich praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 

Serdecznie zap
raszamy

Drugi Urząd Skarbowy
Łódź - Bałuty

MIEJSCEM  PRZYJAZNYM  DZIECIOM
 

new

a


Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Św. Teresy

Od dnia 04.11.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. prowadzone będą roboty drogowe na ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W związku z powyższym od dnia 27.04.2015 r. rozpoczął się kolejny etap przebudowy polegający na zamknięciu ul. Św. Teresy od ul. Traktorowej do ul. Kaczeńcowej - odcinek ten będzie nieprzejezdny.
Dojazd do Urzędu i wjazd na jego teren możliwy będzie tylko od strony ul. Kaczeńcowej.

Jednocześnie informujemy, iż znacznie ograniczona zostanie ilość miejsc parkingowych przed budynkiem Urzędu.
Od dnia 27 kwietnia 2015 r. ulegną zmianie trasy autobusów linii 6, 76, 81, 84, 84A, 89 - szczegóły na stronie http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/wholemessage.jsp?articleId=11926

Ponadto informujemy, iż od dnia 25.05.2015 r. rozpocznie się remont parkingu przed urzędem. Parking dla Klientów zostanie częściowo wyłączony z użytkowania.

Za utrudnienia przepraszamy.


Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
Od 15 maja 2015 r. w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze wdrożony został pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynka poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, mający na celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania Administracji Podatkowej. Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań.
Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00.
Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

Informacja dotycząca "Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej"
Ulotka "Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej"

Aktualności
2015-03-26  
Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania
  więcej informacji »
2014-07-07  
Uwaga na oszustów Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed próbami wyłudzania pieniędzy
  więcej informacji »
2014-04-17  
Bezpieczne pieniądze Ministerstwo Finansów jest partnerem Bezpiecznych pieniędzy.
To kampania Narodowego Banku (...)
  więcej informacji »
2014-01-28  
Informacja dotycząca dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
  więcej informacji »
2014-01-09  
Zwrot VAT na zakup niektórych materiałów budowlanych od 1 stycznia 2014 roku
  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Ta strona została odwiedzona: 1 razy.
Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone